seminarplassen.com- et nettsted for kunstnere tilknyttet Seminarplassen i Klæbu, Sør-Trøndelag
 
 
 
               
 
 
Anne Bårdsgård
 
 
 
 
Du er her: Startsiden > Nyhetsarkiv > Sak 23   Forrige sak <        > Neste sak  
 
     
 


NYHETSARKIV:
Menneskerettighetserklæringen 60 år
 


[03.12.08]

Grethe B. Fredriksen deltar på Amnestys kunstutstilling "Artikkel 27" som vises på Galleri Kit i Trondheim fra 27. november til 2. desember i år.

Utstillere: Sverre Koren Bjertnæs, Marius Martinussen, Jason Havneraas, Øivind Koppang Eriksen, Pernille Elida Fjoran, Grethe Britt Fredriksen, Ida Gramstad, Silje Hammer, Love Lundell, Joakim Moldestad, Märit Aronsson, Uta Freia Beer, Kjersti Berg, Greger Stolt Nilsen, Maja Nilsen, Marit Roland, Hannah Rosvoll, Daniel Slåttnes, Ingunn Ystad og Ina Marie Winther Åshaug

taurom-negerbyen08
"Taurom" © Grethe Britt Fredriksen / Bono 2008

Amnesty International har inngått et samarbeid med Galleri Kit (Kunstakademiet i Trondheim) og tjue kunstnere om å arrangere en kunstutstilling. Målet er å sette søkelyset på Amnestys arbeid for menneskerettigheter på en ny måte, og å samtidig skape oppmerksomhet rundt den unge kunstscenen i Trondheim.
Bakgrunnen for utstillingen er at Verdenserklæringen for menneskerettigheter, som utgjør grunnfjellet for Amnestys arbeid, fyller 60 år i år. Vi ønsket å feire og markere dette jubileet ved å invitere kunstnere til å bidra med arbeider som inngår i en Amnestyutstilling vi har kalt "Artikkel 27".

Artikkel 27.
1. Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige framgang og dens goder.

2. Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt.


Kunstneres arbeid er på mange måter med på å aktualisere denne erklæringen, og de kunstneriske bidragene til denne utstillingen danner en uttrykksfull og tankevekkende ramme rundt feiringen av menneskerettighetene.

Utstillingen er en salgsutstilling, der deler av inntektene fra salget vil gå til Amnesty sitt arbeid .

På åpningen blir det musikk ved Heidi Skjerve Kvartett, og lett servering.

Åpningstider på utstillingen:
Torsdag 27. nov åpning kl 20.00
Fredag, mandag og tirsdag 14.00 til 18.00
Lørdag og søndag 12.00 til 17.00

BILDER FRA UTSTILLINGEN
Alle foto: © Grethe B Fredriksen / Bono 2008 

LES OMTALE I ADRESSEAVISA 29.11.08 (PDF)

 


  
     
  Redaktører: Elisabeth Engen, e-post: eengen_7@hotmail.com og Grethe Britt Fredriksen, e-post: grethebritt@yahoo.no