seminarplassen.com- et nettsted for kunstnere tilknyttet Seminarplassen i Klæbu, Sør-Trøndelag
 
   
 
Anne Bårdsgård
 
 
 
 
Du er her: Startsiden > Nyhetsarkiv > Sak 55   Forrige sak <        > Neste sak  
 
     
 


NYHETSARKIV:
[16.januar 2015]


 

Dimensjoner
Akershus Kunstnersenter, Lillestrøm: Åpning 16. januar 2015. Grethe B Fredriksen og Astrid Findreng deltar med prosjektet "Stereofaction"

fredriksen-findreng
Still fra animasjonsfilmen "IMPERATOR", Fredriksen/Findreng

Dimensjoner - fire små utstillinger i en stor:
Anne Thomassen, Tom Eidsvold Larsen, Ole Rosén, Torhild Berg & Ebba Bring, Astrid Findreng & Grethe Fredriksen.


Kunstvisitten er en avdeling i Akershus Kunstsenter som produserer utstillinger for helse – og sosialinstitusjoner i Akershus Fylke. Hvert år lages fire små utstillinger som vandrer i institusjonene et helt år. Før utstillingene legger ut på vandring presenteres de i kunstsenteret.

Begrepet «dimensjoner» innebærer en rekke ulike egenskaper og aspekter. Dimensjoner kan brukes om de tre fysiske måleretningene i rommet (høyde, bredde, lengde), og mer konkret om hvorvidt et verk er todimensjonalt eller tredimensjonalt. Et kunstverk kan også ha mer immaterielle dimensjoner, og man snakker for eksempel om en estetisk dimensjon ved kunstverk.

Med «dimensjoner» som utgangspunkt og tema ønsker vi å invitere til refleksjon over hvilke dimensjoner som kan ligge i kunsten.

Utstillingen er kuratert av Gabriella Gøransson, Mari Krokann Berge og Kirsten Mørck. Produsent: Kunstvisitten, Akershus Kunstsenter.

Bilder fra STEREOFACTION - foto © Grethe B Fredriksen
fredriksen-findreng

fredriksen-findreng

fredriksen-findreng

 

 

grethe fredriksen animasjon

STEREOFACTION 
De store endringene vi ser i byrommene våre, har interessert oss lenge. I dette prosjektet konsentrerer vi oss om industriarkitektur. Vi har dokumentert og arbeidet med bygninger som oftest har vært for­latt og tømt for det meste av spor etter de som jobbet der, og var knyttet til stedet som arbeidsplass, miljø og kultur. Det er tankevekkende for den som vokste opp i en tid, hvor det var mulig å gå til en lokal fabrikk og få jobb på dagen, hvis man ikke følte for høyere utdanning. Få kunne da forestille seg at alle disse arbeidsplassene en dag skulle forsvinne.
Vi har tatt utgangspunkt i 2 nedlagte industriområder:
LILLEBY i Trondheim, med Bergs Maskin som bl.a. produserte landbruksmaskiner, og Delta Elektro. MARNAR, Marnar Bruk i Mandal som drev med trelast og impregnering.
Produksjonslokalene var i ulike faser av saneringsprosessen da vi fant dem. I løpet av en periode på ett og et halvt år har vi samlet et omfattende fotomateriale fra disse stedene, og også tegnet digitale 3D-modeller av anleggene, basert på fotoene
Bergs Maskin og Delta Elektro var så å si strippet for alle faste installasjoner og produksjonsutstyr. Bare ventilasjonssystemet og det elektriske anlegget vitnet om omfanget av, og dimensjonene til den virksomheten som har vært. Karakteren til de ulike rommene fremsto dermed med større tydelighet. I tillegg ga små spor i form av skribling, tegninger og løse gjenstander rundt omkring mer enn nok stoff å arbeide med. Stedet endret seg dessuten underveis, flere lag og nye rom kom til syne under riveprosessen.
Marnar Bruk derimot, virket som om det var forlatt samme dag. Døren inn til impregneringshallen sto åpen. Lys og varmeovner sto på. Arbeidsklær hang over stolryggen og notater lå fremme. Bare en gammel kalender og stabler med forvitrede materialer, vitnet om at flere år var gått siden arbeiderne gikk hjem for siste gang.
Bergs Maskin og Delta Elektro er i dag jevnet med jorden, Marnar Bruk står uforandret.
Bakgrunnen for tittelen Stereofaction; faction = fakta + fiksjon, er at dette ikke er en ren dokumenta­risk fremstilling, men en fri bearbeiding av et materiale.
Arbeidene i utstillingen er alle basert på ulike stereoskopiske teknikker, enten det er film, objekter, bøker eller foto.
Stereoskopiets historie er minst like gammel som fotografiets. Mange ulike teknikker er utviklet for å fremstille og oppleve stereoskopiske bilder, men det er faktisk mulig å se på stereoskopiske uten noe som helst utstyr. Teknikken mestres med litt øvelse og kalles Free View .

 


 


 

fredriksen-findreng

fredriksen-findreng

fredriksen-findreng

fredriksen-findreng

 
STARTSIDEN
               


 
     
  Redaktører: Elisabeth Engen, e-post: eengen_7@hotmail.com og Grethe Britt Fredriksen, e-post: grethebritt@yahoo.no