seminarplassen.com- et nettsted for kunstnere tilknyttet Seminarplassen i Klæbu, Sør-Trøndelag
 
 
 
               
 
 
Anne Bårdsgård
 
 
 
 
Du er her: Startsiden > Nyhetsarkiv > Sak 3   Forrige sak <        > Neste sak  
 
     
 


NYHETSARKIV:
Utvikler mønstrete teglstein
 


[25.04.07] Kunstnerparet Anne Bårdsgård og Merete Christensen under logoen a n n e   ©   m e r e t e,  har mottatt Nasjonalt Teglsenters stipend for idéutvikling av mønstrete teglsteiner. Arbeidet skal ferdigstilles innen 01.06.2007.

Nasjonalt Teglsenter(NT) har som mål å fremme og synligjøre tegl som bygningsmateriale og som materiale egnet som kunstnerisk utsmykking både i forbindelse med nybygg, rehabilitering, både i eksteriør og interiør og ved utendørs anlegg.

NT har f.o.m. 2006 opprettet 3 årlige stipend som skal tildeles personer eller prosjekter som fremmer bruken av tegl. Hvert stipend er på kr 10.000,-.

I 2006 ble stipendet tildelt kunstnerne a n n e   ©   m e r e t e. De har tidligere jobbet på NT og utviklet gulvdesign ved bruk av tegl i administrasjonsbygget på St.Olavs Hospital i Trondheim. Anne Bårdsgård bor og arbeider i Klæbu. Les mer om samarbeidet. 

.

 


 
 
     
  Redaktører: Elisabeth Engen, e-post: eengen_7@hotmail.com og Grethe Britt Fredriksen, e-post: grethebritt@yahoo.no